Retrograde Planets Celendar 1914 - Astrology Tools Dates
« 1913 | 1914 | 1915 »

Retrograde Planets 1914 - Astrology Online Calendar

Mercury Retrograde
Mercury Retrograde Begins Mercury Retrograde Ends  
Mar 1, 1914 Pis 24°48’ Mar 24, 1914 Pis 11°00’ 22d
Jul 3, 1914 Can 29°07’ Jul 27, 1914 Can 18°51’ 24d
Oct 27, 1914 Sco 22°58’ Nov 16, 1914 Sco 06°58’ 20d
Venus Retrograde
Nov 7, 1914 Sag 12°17’ Dec 18, 1914 Sco 26°58’ 41d

Mars Retrograde
Nov 26, 1913 Can 24°33’ Feb 12, 1914 Can 05°40’ 78d

Jupiter Retrograde
Jun 11, 1914 Aqu 22°17’ Oct 9, 1914 Aqu 12°26’ 120d

Saturn Retrograde
Sep 30, 1913 Gem 18°10’ Feb 11, 1914 Gem 11°12’ 133d
Oct 15, 1914 Can 02°20’ Feb 26, 1915 Gem 25°22’ 133d

Uranus Retrograde
May 17, 1914 Aqu 11°37’ Oct 18, 1914 Aqu 07°41’ 154d

Neptune Retrograde
Nov 1, 1913 Can 28°14’ Apr 6, 1914 Can 25°25’ 156d
Nov 3, 1914 Leo 00°27’ Apr 9, 1915 Can 27°38’ 156d

Pluto Retrograde
Oct 1, 1913 Can 01°08’ Mar 14, 1914 Gem 29°04’ 163d
Oct 3, 1914 Can 02°13’ Mar 15, 1915 Can 00°08’ 163d

Chiron Retrograde
Jun 22, 1914 Pis 18°57’ Nov 26, 1914 Pis 14°20’ 156d

Stationary Calendar 1914
Planet:
s->R/D:
Year:
Date
1914
Stationary planet
(Change of course)
sR = St->Retrograde
sD = St->Direct
Chart
Feb 11, 20:52 sD Saturn Gemini 11°12’ chart
Feb 12, 23:35 sD Mars Cancer 5°40’ chart
Mar 1, 09:48 sR Mercury Pisces 24°48’ chart
Mar 14, 05:02 sD Pluto Gemini 29°04’ chart
Mar 24, 02:24 sD Mercury Pisces 11°00’ chart
Apr 6, 14:48 sD Neptune Cancer 25°25’ chart
May 17, 02:40 sR Uranus Aquarius 11°37’ chart
Jun 11, 09:56 sR Jupiter Aquarius 22°17’ chart
Jun 22, 12:56 sR Chiron Pisces 18°57’ chart
Jul 3, 06:58 sR Mercury Cancer 29°07’ chart
Jul 27, 12:10 sD Mercury Cancer 18°51’ chart
Oct 3, 03:15 sR Pluto Cancer 2°13’ chart
Oct 9, 10:25 sD Jupiter Aquarius 12°26’ chart
Oct 15, 11:41 sR Saturn Cancer 2°20’ chart
Oct 18, 09:40 sD Uranus Aquarius 7°41’ chart
Oct 27, 08:47 sR Mercury Scorpio 22°58’ chart
Nov 3, 13:17 sR Neptune Leo 0°27’ chart
Nov 7, 03:11 sR Venus Sagittarius 12°17’ chart
Nov 16, 14:28 sD Mercury Scorpio 6°58’ chart
Nov 26, 03:05 sD Chiron Pisces 14°20’ chart
Dec 18, 04:29 sD Venus Scorpio 26°58’ chart
Stationary Online Tables »
Stationary Transits in Natal chart »
Graphic Retrograde Calendar 1914
Mer  Ven  Mar  Jup  Sat  Ura  Nep  Plu  Nod  Lil  Chi  | All
January 1, 1914
(Start)
January 1, 1915
(End)
Retrograde Planets 1800-2100
1800  1801  1802  1803  1804  1805  1806  1807  1808  1809  1810  1811  1812  1813  1814  1815  1816  1817  1818  1819  1820  1821  1822  1823  1824  1825  1826  1827  1828  1829  1830  1831  1832  1833  1834  1835  1836  1837  1838  1839  1840  1841  1842  1843  1844  1845  1846  1847  1848  1849  1850  1851  1852  1853  1854  1855  1856  1857  1858  1859  1860  1861  1862  1863  1864  1865  1866  1867  1868  1869  1870  1871  1872  1873  1874  1875  1876  1877  1878  1879  1880  1881  1882  1883  1884  1885  1886  1887  1888  1889  1890  1891  1892  1893  1894  1895  1896  1897  1898  1899  1900  1901  1902  1903  1904  1905  1906  1907  1908  1909  1910  1911  1912  1913  1914  1915  1916  1917  1918  1919  1920  1921  1922  1923  1924  1925  1926  1927  1928  1929  1930  1931  1932  1933  1934  1935  1936  1937  1938  1939  1940  1941  1942  1943  1944  1945  1946  1947  1948  1949  1950  1951  1952  1953  1954  1955  1956  1957  1958  1959  1960  1961  1962  1963  1964  1965  1966  1967  1968  1969  1970  1971  1972  1973  1974  1975  1976  1977  1978  1979  1980  1981  1982  1983  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  2029  2030  2031  2032  2033  2034  2035  2036  2037  2038  2039  2040  2041  2042  2043  2044  2045  2046  2047  2048  2049  2050  2051  2052  2053  2054  2055  2056  2057  2058  2059  2060  2061  2062  2063  2064  2065  2066  2067  2068  2069  2070  2071  2072  2073  2074  2075  2076  2077  2078  2079  2080  2081  2082  2083  2084  2085  2086  2087  2088  2089  2090  2091  2092  2093  2094  2095  2096  2097  2098 
1914 - Planetary Motion
Planet
Stationary point
(Change of course)
sR ~ st->Retro
sD ~ st->Direct
6x
Mar 1 (sR)
Mar 24 (sD)
Jul 3 (sR)
Jul 27 (sD)
Oct 27 (sR)
Nov 16 (sD)
2x
Nov 7 (sR)
Dec 18 (sD)
1x
Feb 12 (sD)
2x
Jun 11 (sR)
Oct 9 (sD)
2x
Feb 11 (sD)
Oct 15 (sR)
2x
May 17 (sR)
Oct 18 (sD)
2x
Apr 6 (sD)
Nov 3 (sR)
2x
Mar 14 (sD)
Oct 3 (sR)
0x
-
0x
-
2x
Jun 22 (sR)
Nov 26 (sD)
Retrograde planets 1914
Annual column layout
Retrograde planets, Annual Overview
Speed Ephemeris
Monthly column layout
Monthly Speed Ephemeris
Retrograde
Stationary
Planet Transits

in Natal chart
Stationary Planets Transits in Natal chart
Current planets
Sun
Libra
4°12’
Lib
 
Moon
Pisces
8°28’
Pis
 
Waxing Gibbous (154°16’)
Mercury
Virgo
17°44’
Vir
 
Venus
Leo
21°09’
Leo
 
Mars
Libra
20°13’
Lib
 
Jupiter
Taurus
14°42’
Tau
R
Saturn
Pisces
1°39’
Pis
R
Uranus
Taurus
22°43’
Tau
R
Neptune
Pisces
26°02’
Pis
R
Pluto
Capricorn
27°56’
Cap
R
Node (M)
Aries
25°55’
Ari
R
Node (T)
Aries
24°58’
Ari
R
Lilith (M)
Leo
29°20’
Leo
 
Chiron
Aries
18°17’
Ari
R
Calculate when planet
enters next Signs:

Current Planets, Astrology Transits, Chart of this moment
Current planets
Planetary positions
Show chart »
Lunar calendar 2023
Moon calendar
Moon in Pisces Pisces
Show calendar »