Retrograde Planets Celendar 2080 - Astrology Tools Dates
« 2079 | 2080 | 2081 »

Node Retrograde 2080 - Astrology Online Calendar

Mercury Retrograde
Mercury Retrograde Begins Mercury Retrograde Ends  
Feb 3, 2080 Pis 00°10’ Feb 25, 2080 Aqu 14°49’ 21d
Jun 2, 2080 Gem 29°03’ Jun 26, 2080 Gem 20°24’ 24d
Sep 30, 2080 Lib 29°10’ Oct 21, 2080 Lib 13°44’ 21d
Venus Retrograde
No Retrogradity this year

Mars Retrograde
May 14, 2080 Cap 02°48’ Jul 22, 2080 Sag 19°05’ 68d

Jupiter Retrograde
Jun 9, 2080 Aqu 21°50’ Oct 7, 2080 Aqu 12°00’ 120d

Saturn Retrograde
May 24, 2080 Aqu 15°38’ Oct 12, 2080 Aqu 08°59’ 140d

Uranus Retrograde
May 9, 2080 Aqu 05°44’ Oct 10, 2080 Aqu 01°48’ 154d

Neptune Retrograde
Nov 5, 2079 Leo 03°14’ Apr 9, 2080 Leo 00°25’ 156d
Nov 6, 2080 Leo 05°27’ Apr 12, 2081 Leo 02°38’ 156d

Pluto Retrograde
Jul 14, 2080 Ari 15°15’ Dec 26, 2080 Ari 13°12’ 164d

Chiron Retrograde
Aug 15, 2079 Tau 11°30’ Jan 16, 2080 Tau 06°46’ 154d
Aug 18, 2080 Tau 15°40’ Jan 19, 2081 Tau 10°52’ 153d

Stationary Calendar 2080
Planet:
s->R/D:
Year:
Date
2080
Stationary planet
(Change of course)
sR = St->Retrograde
sD = St->Direct
Chart
Jan 16, 09:48 sD Chiron Taurus 6°46’ chart
Feb 3, 16:26 sR Mercury Pisces 0°10’ chart
Feb 25, 04:18 sD Mercury Aquarius 14°49’ chart
Apr 9, 21:30 sD Neptune Leo 0°25’ chart
May 9, 08:24 sR Uranus Aquarius 5°44’ chart
May 14, 22:20 sR Mars Capricorn 2°48’ chart
May 24, 20:34 sR Saturn Aquarius 15°38’ chart
Jun 2, 11:59 sR Mercury Gemini 29°03’ chart
Jun 9, 01:21 sR Jupiter Aquarius 21°50’ chart
Jun 26, 12:06 sD Mercury Gemini 20°24’ chart
Jul 14, 16:32 sR Pluto Aries 15°15’ chart
Jul 22, 17:04 sD Mars Sagittarius 19°05’ chart
Aug 18, 20:43 sR Chiron Taurus 15°40’ chart
Sep 30, 08:23 sR Mercury Libra 29°10’ chart
Oct 7, 05:24 sD Jupiter Aquarius 12°00’ chart
Oct 10, 13:26 sD Uranus Aquarius 1°48’ chart
Oct 12, 14:08 sD Saturn Aquarius 8°59’ chart
Oct 21, 15:22 sD Mercury Libra 13°44’ chart
Nov 6, 18:20 sR Neptune Leo 5°27’ chart
Dec 26, 14:42 sD Pluto Aries 13°12’ chart
Stationary Online Tables »
Stationary Transits in Natal chart »
Graphic Retrograde Calendar 2080
Mer  Ven  Mar  Jup  Sat  Ura  Nep  Plu  Nod  Lil  Chi  | All
January 1, 2080
(Start)
January 1, 2081
(End)
Retrograde Planets 1800-2100
1800  1801  1802  1803  1804  1805  1806  1807  1808  1809  1810  1811  1812  1813  1814  1815  1816  1817  1818  1819  1820  1821  1822  1823  1824  1825  1826  1827  1828  1829  1830  1831  1832  1833  1834  1835  1836  1837  1838  1839  1840  1841  1842  1843  1844  1845  1846  1847  1848  1849  1850  1851  1852  1853  1854  1855  1856  1857  1858  1859  1860  1861  1862  1863  1864  1865  1866  1867  1868  1869  1870  1871  1872  1873  1874  1875  1876  1877  1878  1879  1880  1881  1882  1883  1884  1885  1886  1887  1888  1889  1890  1891  1892  1893  1894  1895  1896  1897  1898  1899  1900  1901  1902  1903  1904  1905  1906  1907  1908  1909  1910  1911  1912  1913  1914  1915  1916  1917  1918  1919  1920  1921  1922  1923  1924  1925  1926  1927  1928  1929  1930  1931  1932  1933  1934  1935  1936  1937  1938  1939  1940  1941  1942  1943  1944  1945  1946  1947  1948  1949  1950  1951  1952  1953  1954  1955  1956  1957  1958  1959  1960  1961  1962  1963  1964  1965  1966  1967  1968  1969  1970  1971  1972  1973  1974  1975  1976  1977  1978  1979  1980  1981  1982  1983  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  2029  2030  2031  2032  2033  2034  2035  2036  2037  2038  2039  2040  2041  2042  2043  2044  2045  2046  2047  2048  2049  2050  2051  2052  2053  2054  2055  2056  2057  2058  2059  2060  2061  2062  2063  2064  2065  2066  2067  2068  2069  2070  2071  2072  2073  2074  2075  2076  2077  2078  2079  2080  2081  2082  2083  2084  2085  2086  2087  2088  2089  2090  2091  2092  2093  2094  2095  2096  2097  2098 
2080 - Planetary Motion
Planet
Stationary point
(Change of course)
sR ~ st->Retro
sD ~ st->Direct
6x
Feb 3 (sR)
Feb 25 (sD)
Jun 2 (sR)
Jun 26 (sD)
Sep 30 (sR)
Oct 21 (sD)
0x
-
2x
May 14 (sR)
Jul 22 (sD)
2x
Jun 9 (sR)
Oct 7 (sD)
2x
May 24 (sR)
Oct 12 (sD)
2x
May 9 (sR)
Oct 10 (sD)
2x
Apr 9 (sD)
Nov 6 (sR)
2x
Jul 14 (sR)
Dec 26 (sD)
0x
-
0x
-
2x
Jan 16 (sD)
Aug 18 (sR)
Retrograde planets 2080
Annual column layout
Retrograde planets, Annual Overview
Speed Ephemeris
Monthly column layout
Monthly Speed Ephemeris
Retrograde
Stationary
Planet Transits

in Natal chart
Stationary Planets Transits in Natal chart
Current planets
Sun
Aries
3°38’
Ari
 
Moon
Taurus
10°39’
Tau
 
New Moon (37°00’)
Mercury
Aries
10°47’
Ari
 
Venus
Taurus
9°09’
Tau
 
Mars
Gemini
29°33’
Gem
 
Jupiter
Aries
17°20’
Ari
 
Saturn
Pisces
1°56’
Pis
 
Uranus
Taurus
16°26’
Tau
 
Neptune
Pisces
25°26’
Pis
 
Pluto
Aquarius
0°01’
Aqu
 
Node (M)
Taurus
5°49’
Tau
R
Node (T)
Taurus
4°15’
Tau
st
Lilith (M)
Leo
8°24’
Leo
 
Chiron
Aries
15°08’
Ari
 
Calculate when planet
enters next Signs:

Current Planets, Astrology Transits, Chart of this moment
Current planets
Planetary positions
Show chart »
Lunar calendar 2023
Moon calendar
Moon in Taurus Taurus
Show calendar »